วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554

GIFFARINE WORLDWIDE

**************************************************************************************
         ยินดีต้อนรับ
         สู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ กับ
         ธุรกิจกิฟฟารีน ธุรกิจของไทยก้าวไกลทั่วโลก 
GIFFARINE WORLDWIDE


     Entrepreneur Vision
       Giffarine คือ นวัตกรรมทางธุรกิจที่เข้าในวิถีชีวิตและแนวคิดของคนไทย กิฟฟารีนตระหนักว่ามีคนไทยจำนวนมากที่ไม่ถนัดงานขายและลำบากใจในการชักชวนคน เราจึงมีแนวคิดที่จะเชิญคนไทยมาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ ด้วยการชื้อสินค้าใช้ในชีวิตประจำวันจากบริษัทที่เขาเป็นทั้งเจ้าของสินค้าและเจ้าของธุรกิจซึ่งจะได้รับเงินปันผลตอบแทนกลับคืนเป็นจำนวนสูงสุดประมาณ 45 – 50 % โดยเงินปันผลนี้จะเพิ่มมากขึ้นจากการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคสินค้าอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ภายใต้การดูแลของ Giffarine ที่เปรียบเสมือนเป็นบริษัทแม่ และตัวท่านเป็นบริษัทลูกซึ่งบริษัทแม่จะคอยสร้างระบบช่วยเหลือและสนับสนุนให้บริษัทลูกเติบโตและมีผลกำไรมากที่สุด นักธุรกิจกิฟฟารีนจึงมีความได้เปรียบสูง เพราะสามารถดำเนินธุรกิจโดยใช้เงินลงทุนน้อยและปราศจากความเสี่ยง สามารถได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะเวลาที่รวดเร็ว และมีความมั่นคงในระยะยาว
**************************************************************************************
รายได้มหาศาลเกิดจากการสร้าง
เครือข่ายผู้ใช้สินค้า
เครือข่ายผู้ใช้สินค้าคืออะไร?
       เครือข่ายผู้ใช้สินค้า คือกลุ่มของผู้บริโภคและกลุ่มของนักธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการแนะนำของเราโดยทันทีที่เราได้ส่งต่อแนวคิดทางธุรกิจและความประทับใจในตัวสินค้า ไปยังบุคคลที่เราสนิทสนมคุ้นเคยเครือข่ายนี้ก็ได้เริมต้นขึ้นแล้ว ซึ่งอาจจะเริ่มจากคนเพียงแค 2-3 คนเท่านั้น และต่อจากนี้ไปเครือข่ายจะเติบโตขึ้นเองเป็นทวีคูณ โดยที่เราไม่จำเป็นต้องชักชวนคนจำนวนมาก แต่ดูแลและสร้างแนวคิดของเจ้าของธุรกิจให้เกิดขึ้น จากการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจไปเป็นลำดับขั้น จุดเริ่มต้นจากคนกลุ่มเล็กๆ จะสามารถขยายผลให้เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่จะสร้างรายได้จำนวนมหาศาล และสร้างความสำเร็จให้แก่ผู้ที่เริ่มต้นสร้างเครือข่ายอย่างไม่รู้จบ


รายได้จากธุรกิจกิฟฟารีนมาจากไหน?
        รายได้จำนวนมากมายที่นักธุรกิจกิฟฟารีนได้รับนั้นมาจากส่วนแบ่งทางการตลาดที่กิฟฟารีนไม่ได้สูญเสียไปในช่องทางการค้าปลีก เพราะฉะนั้นเงินจำนวนนี้จะถูกนำมาปันผลคืนกลับสู่นักธุรกิจกิฟฟารีนประมาณ 45-50% ซึ่งสูงสุดในกลุ่มบริษัทขายตรงทั้งหมด

ส่วนแบ่งทางการตลาดในช่องทางค้าปลีกเป็นอย่างไร?
       1. ต้นทุนการผลิตสินค้าจากโรงงาน 35-40%
       2. ค่าการตลาดต่างๆในช่องทางการค้าปลีก 45%
       3. ค่าบริหารจัดการ กำไร 15-20%

หมายเหตุ ทั้งนี้ค่าการตลาดขึ้นอยู่กับหมวดหมู่และชนิดสินค้าที่แตกต่างกัน
      
เมื่อกิฟฟารีนไม่ได้วางจำหน่ายสินค้าตามห้างร้านทั่วไป แต่จัดจำหน่ายในระบบการตลาดเครือข่ายโดยมีนักธุรกิจกิฟฟารีน ทำหน้าที่เสมือนเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้า ด้วยการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลของสินค้าไปยังผู้บริโภค ส่วนแบ่งทางการตลาดที่กิฟฟารีนไม่ได้สูญเสียไปในช่องทางการค้าปลีกจึงถูกนำกลับมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้แกนักธุรกิจกิฟฟารีนตามผลงานของแต่ละบุคคล
**************************************************************************************     45% ของทุกชิ้นสินค้าที่บริโภคทุกวันของประชาชนทั่วประเทศเป็นเงินจำนวนมหาศาล

       แนวคิดของธุรกิจกิฟฟารีน
              กิฟฟารีนมีความตั้งใจที่จะเชิญท่านมาเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกันกับเราโดยกิฟฟารีนประกอบไปด้วยบริษัทในเครือจำนวน บริษัท ได้แก่
       1.บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด
              ทำหน้าที่ทางการตลาดด้วยการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ NETWORK MARKETING และสร้างระบบช่วยเหลือ และสนับสนุนให้นักธุรกิจเครือข่ายเติบโตและประสบผลสำเร็จ
       2. บริษัท สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ จำกัด
              ทำหน้าที่ผลิตสินค้าในกลุ่มเครื่องสำอาง เครื่องใช้สำหรับร่างกาย เครืองใช้ในครัวเรือน
       3. บริษัท สกายไลน์ เฮลท์แคร์ จำกัด
              ทำหน้าที่ผลิตสินค้าในกลุ่มอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์อาหาร

นักธุรกิจทุกท่านจึงเปรียบเสมือนเจ้าของห้างสรรสินค้า
       - ไม่ต้องลงทุนเอง
       - ไม่ต้องสรรหาอาคาร
       - ไม่ต้องสรรหาสินค้า
       - ไม่ต้องสรรหาบุคลากร
              เพียงท่านเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกับกิฟฟารีนท่านจะเปรียบเสมือนเจ้าของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่มีผลิตภัณฑ์คุณภาพกว่า 2,000 รายการ ที่ผู้บริโภคทุกคนต้องซื้อใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีราคาที่ยุติธรรม เหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย เศรษฐานะ และรสนิยม ซึ่งผู้บริโภคสามารถซื้อใช้ได้อย่างต่อเนื่อง
     นี่คือช่องทางที่จะนำมาซึ่งรายได้แบบไร้ขีดจำกัด
     จากธุรกิจกิฟฟารีน

Giffarine Unique
นวัตกรรมทางธุรกิจที่เหนือกว่าด้วยความโดดเด่นและแตกต่างของกิฟฟารีนจุดเด่นของกิฟฟารีนวันนี้

       1. กิฟฟารีน มีการคุ้มครองลิขสิทธิ์เครือข่าย 100% หนึ่งเดียวในโลก โดยไม่ตัดใครออกจากเครือข่าย จากการไม่ต้องต่ออายุสมาชิกภาพ
       ธุรกิจกิฟฟารีนมีความตั้งใจที่จะมอบความมั่นคงสูงสุดให้แก่นักธุรกิจเครือข่ายของเรา จึงมีการออกแบบธุรกิจที่ทำให้นักธุรกิจผู้เริ่มต้นสร้างเครือข่ายสบายใจได้ว่าผลงานที่ท่านได้สร้างมาจากเครือข่ายขนาดเล็กจนถึงเครือข่ายขนาดใหญ่จะเป็นกิจการและเป็นสมบัติของท่านและครอบครัวตลอดไปซึ่งการที่กิฟฟารีนไม่ต้องต่ออายุสมาชิกภาพทุกปีจะทำให้เครือข่ายที่ท่านสร้างมาจะเป็นผลงานที่ท่านสามารถส่งต่อเป็นมรดกทางธุรกิจอย่างมั่นคงให้แก่ทายาทของท่านต่อไปในอนาคต*

       2. กิฟฟารีน มีสินค้าเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ประชาชนซื้อใช้ได้ทั่วประเทศ
       การที่กิฟฟารีนมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงทำให้นักธุรกิจสามารถขยายเครือข่ายได้ง่าย และเติบโตอย่างรวดเร็วจากการที่กิฟฟารีนมีสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน คุณภาพสูง ราคายุติธรรมเหมาะสมกับทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้นักธุรกิจมีความสบายใจที่จะไปนำเสนอธุรกิจและผลิตภัณฑ์แก่ผู้คนที่ตนเองรู้จัก สนิทสนมและคุ้นเคย

     3. กิฟฟารีน มีระบบช่วยเหลือและสนับสนุนนักธุรกิจให้เติบโต และประสบความสำเร็จได้ง่าย
              3.1 มีโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตนเอง ซึ่งส่งผลดีต่อการขยายตลาดของนักธุรกิจ
                     - สามารถผลิตสินค้าใหม่ที่ทันต่อกระแสโลก และความต้องการของผู้บริโภค
                     - คัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดได้
                     - มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากล
                     - ปรับสูตรของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผิวพรรณ สภาพอากาศ และความต้องการของคนไทย
                     - ราคาไม่สูงเพราะมาต้องผ่านคนกลาง
                     - กำลังการผลิตสูงทำให้ผลิตสินค้ารองรับการเติบโตได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
              3.2 กิฟฟารีนมีศูนย์ธุรกิจกระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 100 สาขา ที่จะช่วยบริการและอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ อาทิเช่น การสั่งซื้อสินค้า การจัดประชุมต่างๆ ซึ่งสามารถดูแลนักธุรกิจได้อย่างทั่วถึง
     4. กิฟฟารีน มีแผนงานเพื่อผลประโยชน์ที่สามารถสร้างรายได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว
              โดยใช้เงินลงทุนไม่สูง ไม่มีความเสี่ยงจึงทำให้ทุกคนในเครือข่ายมีความสุข มีความพอใจ ไม่มีใครถูกเอาเปรียบ ซึ่งเป็นแผนงานเพื่อผลประโยชน์ที่คุ้มค่ายุติธรรม สร้างผลตอบแทนแบบไร้ขีดจำกัด และมีความสำเร็จที่เป็นไปได้จริง
Business Opportunity
       ก้าวสู่ความสำเร็จ กับธุรกิจกิฟฟารีน ที่เปิดโอกาสให้ท่านได้เป็นเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ พร้อมรับรายได้ที่สร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่ท่านตลอดไป
      โอกาสทางการตลาดของธุรกิจกิฟฟารีน
       1. ผลิตภัณฑ์คุณภาพกว่า 2,000 รายการ ที่ทุกท่านซื้อใช้เป็นประจำ
       2. แผนการจ่ายผลตอบแทนที่สามารถทำให้ท่านรับรายได้หลักล้านต่อเดือน
       3. ระบบช่วยเหลือและสนับสนุนจากบริษัทที่พร้อมจะสร้างความสำเร็จให้กับนักธุรกิจอย่างสมบูรณ์แบบ
       4. ธุรกิจเติบโตจากการใช้สินค้าในชีวิตประจำวัน
รายได้จำนวนมหาศาลมาจากใหน?
**************************************************************************************
ทุกชิ้นสินค้าที่บริโภคในเครือข่ายที่เราสร้าง
          จะเป็นรายได้มหาศาลกลับมาหาเราทุกคน

Benefit Plan
การเริ่มต้นธุรกิจกิฟฟารีน
       - เอกสารประกอบการดำเนินธุรกิจ มูลค่า 180 บาท
       - ได้รับสิทธิประโยชน์ในการชื้อสินค้าลด 25% ตลอดชีพ และได้รับสิทธิ์ในการร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจกิฟฟารีนทันที
       - เป็นการสมัครสมาชิกตลอดชีพ ไม่ต้องต่ออายุ
การชื้อสินค้า
ตัวอย่างเช่น
       - สินค้า 100 บาท ได้รับส่วนลด 25% = ซื้อได้ในราคา 75 บาท
       - ท่านจะได้รับคะแนนสำหรับคำนวณรายได้ = 75 คะแนน หรือ(บาท = 1 PV) ในสินค้าส่วนใหญ่
       - โดยใช้คะแนนนี้เพื่อสร้างผลงานขึ้นสู่ตำแหน่งนักธุรกิจระดับสูงของบริษัทและใช้ในการคำนวนรายได้
ผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากแผนการจ่ายผลตอบแทน
ของธุรกิจกิฟฟารีนแบบ STAIR STEP + UNILEVEL
       1. เงินปันผลและรายได้อื่นๆ ตามตำแหน่ง 10-50%
       2. เงินโบนัส สะสมแต้ม เพื่อรับเงินดาวน์รถยนต์ 60,000 บาท
       3. โบนัสพิเศษประจำเดือน 1,050-5,600 บาท/เดือน
       4. โบนัสประจำตำแหน่ง 3,000-60,000 บาท/เดือน
       5. เงินเดือนประจำตำแหน่ง จากเงินปันผลจากกำไรสุทธิ 5,000-100,000 บาท/เดือน
       6. ประกันอุบัติภัยในวงเงิน 120,000-320,000 บาท และประกันอุบัติภัยพิเศษวงเงินสูงสุดถึง 1,000,000 บาท พร้อมค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุครั้งละ 100,000 บาท
       7. โปรโมชั่นการแข่งขันเพื่อเพิ่มเติมผลประโยชน์ให้แก่นักธุรกิจ
              7.1 รางวัลท่องเที่ยวระยะสั้น สำหรับนักธุรกิจผู้นำระดับต้น Hong Kong/Singapore ทุกๆ เดือน
              7.2 รางวัลท่องเที่ยวระยะยาว สำหรับนักธุรกิจทุกตำแหน่งที่มีความสามารถและทำงานอย่างสม่ำเสมอ
              7.3 รางวัล Rally Rewards สำหรับนักธุรกิจที่มีผลงาน การสร้างและบริหารเครือข่ายที่โดดเด่นมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดถึง 1,000,000 บาท
              7.4 รางวัล Evolution Awards สำหรับนักธุรกิจระดับสูงที่มีการบริหารจัดการเครือข่ายยอดเยี่ยม 500,000 บาท/คน/ปี
       8. โบนัสเงินล้านจากการจ่ายผลตอบแทนแบบ UNILEVEL (ทุกเดือน)
**************************************************************************************
หมายเหตุ ตำแหน่งทางธุรกิจของกิฟฟารีน เมื่อท่านขึ้นตำแหน่งได้แล้วจะไม่มีการปรับลดตำแหน่งในภายหลัง
**************************************************************************************

วันนี้......ธุรกิจกิฟฟารีน คือ
นวัตกรรมของธุรกิจรูปแบบใหม่ที่พร้อมจะสร้างอนาคตทางการเงินที่มั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับท่านและครอบครัวในฐานะเจ้าของธุรกิจที่แท้จริงของกิฟฟารีน
**************************************************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น